ZAPRASZAMY    NA  OBCHODY JUBILEUSZU  70-LECIA SZKOŁY

Dlaczego warto wybrać nasze liceum?

Warto wybrać LO nr VI, bo to szkoła kameralna, z dobrym dojazdem z różnych części miasta ( tramwaje: 2, 20, 33, 10, 31, 32; autobus 136).

LO nr VI to jedna z najstarszych szkół średnich we Wrocławiu. Miejsce z tradycjami i świetną historią, ale także nowoczesne i otwarte na nowe pomysły

Budynek szkoły otacza niezwykły na skalę całego Wrocławia teren zielony, który pozwala nam na organizację imprez masowych, np. XIII Marsz Matematyczny na Orientację w 2016r. Nowoczesne boisko służy uczniom oraz mieszkańcom. Od dwóch lat walczymy o rozbudowę infrastruktury sportowej we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim. Jesteśmy coraz bliżej sukcesu.

LO nr VI to szkoła mała, bezpieczna utrzymująca stały kontakt z Absolwentami, którzy chętnie i często do nas wracają nie tylko wspominać, ale także z propozycjami ciekawych inicjatyw i projektów. Szóstka znana jest także z niezwykle przyjaznej atmosfery. Uczniowie i nauczyciele dobrze się znają, społeczność szkolna jest silnie zintegrowana – służy temu realizacja szkolnych i międzyszkolnych projektów oraz Liga Klas – cykliczny konkurs angażujący całą społeczność.

Dlaczego jeszcze warto wybrać Szóstkę?

Warto, bo gwarantujemy profesjonalne przygotowanie do matury, a to daje możliwość wyboru wymarzonych studiów. Aby poszerzyć wiedzę uczniów o kształceniu wyższym podpisaliśmy umowy partnerskie z Instytutem Fizyki oraz Instytutem Polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracujemy także z Instytutem Matematyki. Od lat rozwijamy kontakty z wrocławskimi instytucjami: Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty, LOP, Wszechnicą Teatralną, Humanitarium, Hydropolis etc.

Ważne informacje

Rekrutacja

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy nabór do 6 różnych profili (mat-fiz, mat-geo, mat-inf, mat-ang, biol-chem, humanistyczny). Pod koniec klasy I uczeń wybiera trzeci przedmiot rozszerzony z listy: geografia, j. angielski, j.niemiecki, WOS, chemia, fizyka, j.polski.

Szkoła w Mieście

W ramach tego projektu uczniowie z naszego liceum regularnie uczęszczają w wielu ciekawych zajęciach np.: Wszechnica Teatralna, Humanitarium, Zoo, lekcje muzealne, warsztaty filmowe Kino Nowe Horyzonty i wiele innych…

Opinie absolwentów

CO SIĘ DZIEJE W NASZEJ SZKOLE – ZAPRASZAMY DO GALERII

CO SIĘ DZIEJ W NASZEJ SZKOLE